nieuws

Toekomstgericht produceren. Hoe doen we dat samen?

Met dit thema ging het Symposium van start en heeft Kees van Oers namens De KuikenaeR alle deelnemers welkom geheten. Peter Poortinga, CEO van Plukon, nam als eerste spreker op het podium plaats. De heer Poortinga gaf een indruk van de volumegroei binnen de vleeskuikensector en sprak de verwachting uit dat de productie stabiliseert in Noordwest-Europa en verder groeit in Oost-Europa, omwille van vergunningen, bouwkosten en arbeid. “Wat betekent dit voor u? Beter gezegd, wat betekent dit voor ons?” Beheersing van de kostprijs, transparantie, procesverbetering en inspelen op de veranderingen in de markt zijn volgens Peter essentieel voor het behoud van onze positie.

Vervolgens sprak Erik Kieftenburg, binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor de in- en verkoop van kip, vis, vlees en vleeswaren. Hij illustreerde de wensen van de hedendaagse klant, gesymboliseerd door ‘Beppie’: “Beppie wil alles en ze wil dat voor weinig.” Erik licht toe: “De wereld is nog nooit zo transparant geweest, maar eist nog meer transparantie.”

De heer Kieftenburg hecht daarom belang aan een korte en gesloten productieketen. De samenwerking tussen retail en pluimveehouders moet steeds gezocht worden. “Alleen dan kunnen we de klant meer bieden én meer binden, dat is in ons gezamenlijk belang.”

De derde spreker was Hugo Jansen. De heer Jansen is Business Development & Sustainability Director bij Cargill Meats Europe, een belangrijke partner van McDonald’s en afnemer van Plukon. “De verwachtingen van duurzaamheid worden permanent hoger.” De wereldwijde consumptie van pluimveevlees groeit aanzienlijk, volgens Jansen een uitdaging die snel op ons afkomt. Dit biedt kansen voor pluimveehouders in Europa: “We moeten een stuk groeipotentieel naar ons toetrekken.” Maar het eist ook steeds verdergaande innovaties op het gebied van dierwelzijn, economische en ecologische duurzaamheid.

Alle sprekers hebben het onderwerp antibioticagebruik duidelijk op de agenda van de vleeskuikensector gezet. Peter Poortinga toonde aan dat binnen de langzaamgroeiende concepten aanzienlijk minder antibiotica wordt ingezet dan in de reguliere houderij en noemt dit een ‘mooie bijvangst’ van het ontstaan van concepten. Hugo Jansen suggereert: “De consument heeft maar één opinie over antibiotica: ze willen het niet.” Antibioticaresistentie loopt snel op en wordt een groot en complex probleem. Erik Kieftenburg bevestigt dat verdere antibioticareductie een wens van de maatschappij is en hiermee ook voor Albert Heijn de komende jaren een uitgangspunt wordt.

Annette Birschel, een Duitse journaliste woonachtig in Amsterdam, sloot het symposium af door op humoristische wijze de verschillen tussen Nederlandse en Duitse handelspartners te illustreren. Annette concludeerde: “Duitsers en Nederlanders passen ongelofelijk goed samen. De Duitsers omdat ze ‘gründlich’ zijn, risico’s in kaart brengen en vermijden. Nederlanders omdat ze innovatief en flexibel zijn. Het vult elkaar juist aan. Én, allebei zijn ze gezellig.” Gezellig werd de dag dan ook afgesloten, onder het genot van een borrel en een goed diner.