Overeenkomst samenvoeging Plukon en InterChicken

24 december 2012 – Plukon Food Group B.V. en Mijwo Beheer B.V. hebben bekend gemaakt dat zij een principe-overeenkomst hebben gesloten voor de samenvoeging van Plukon retail Nederland en InterChicken Bodegraven.

Zowel InterChicken als de Plukon Food Group zijn gespecialiseerd in verse, voorverpakte producten voor de supermarktketens in Noordwest-Europa.

De Plukon Food Group heeft in Nederland 5, in België 3 en in Duitsland 5 vestigingen. Bij deze vestigingen werken in totaal 4.000 medewerkers. De omzet uit de verwerkingsactiviteiten van de Plukon Food Group zal in 2012 circa 1,3 miljard euro bedragen.

InterChicken te Bodegraven richt zich naast het supermarktkanaal ook op de markt voor ambachtelijke slagers en de Out of Home-markt. In totaal heeft InterChicken 110 medewerkers. De omzet uit de verwerkingsactiviteiten van lnterChicken zal in 2012 naar verwachting 115 miljoen euro bedragen.

De transactie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de desbetreffende mededingingsautoriteiten en ter advies aan de Nederlandse ondernemingsraden van de bedrijven. Tevens zullen de SER Fusiegedragsregels worden gevolgd.

De voorgenomen samenvoeging van InterChicken en Plukon retail Nederland is gelegen in de ambitie van beide ondernemingen om een vooraanstaande positie te verwerven in de Nederlandse gevogelte verwerkingssector waarbij continuïteit en kwaliteit van levering voorop staan.

Gezamenlijk omvat de nieuwe groep, na de voorgenomen samenvoeging, circa 1,4 miljard euro omzet, meer dan 4.100 medewerkers, 14 productielocaties en verwerkt circa 6,7 miljoen kuikens en kalkoenen per week.