Wezep, 27-03-2017 – Plukon Food Group heeft na de grote brand van afgelopen vrijdag inmiddels de gevolgen in kaart.

Plukon is afgelopen vrijdag getroffen door een grote brand. Afgelopen weekend heeft Plukon met bouwinspecteurs en andere experts een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden de productie te kunnen herstarten.

Voor de expeditie afdeling en twee productieafdelingen waar kipdelen worden geproduceerd is duidelijk dat hier voor langere tijd geen enkele productie kan plaatsvinden.

Al tijdens de brand is het plan gestart om de productie van deze afdelingen naar de overige locaties van Plukon in Dedemsvaart, Blokker en Ommel te verplaatsen. Dit is afgelopen weekend geeffectueerd. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de klanten van Plukon die maximaal meegewerkt hebben om alle IT systemen voor deze omzetting geschikt te maken.

Inmiddels kan Plukon voor het grootste gedeelte het verse kipassortiment weer leveren. Pukon verwacht in de loop van de week nagenoeg alles weer te kunnen produceren. Het betreft hier met name zogenaamde ‘specials’ waar nog gewacht wordt op grondstoffen zoals bijvoorbeeld bepaalde marinades en kruiden.

In het andere deel van de productie, waar ultraverse maaltijden worden geproduceerd, is veel rookontwikkeling geweest. Ondanks dat het zichtbaar leek mee te vallen zal ook hier voor een langere periode niet geproduceerd kunnen worden. Voedselveiligheidsnormen staan voorop en Plukon wil en kan hier geen risico’s in nemen. Als alternatieven kijkt Plukon zowel in de eigen locaties maar ook extern om de maaltijdenproductie zo snel mogelijk te kunnen herstarten.

De machinerieën van deze afdelingen worden weggebracht voor een grote schoonmaak. Hierna zullen ze weer vrijgegeven worden voor voedselproductie. Dit proces gaat nog enkele dagen in beslag nemen. Plukon hoopt dan ook de maaltijden productie deze week weer (deels) te kunnen starten.

Voor Plukon is er veel aan gelegen om klanten zo snel mogelijk weer te kunnen beleveren om lege schappen in de supermarkt te voorkomen.

Voor de productiemedewerkers circa 250 van de locatie Wezep betekent het dat er mogelijk voor een periode op een andere locatie gewerkt gaat worden. Hierover is Plukon in overleg met de OR en de betrokken medemerkers. Het kantoor is afgelopen weekend schoongemaakt en daar kan weer gewoon gewerkt worden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Plukon Food Group, Gerda Zijlstra – marketing manager
Tel: +3138 – 3766777

Menu