Gezonde en verantwoorde producten

Goed omgeven

Dier en mens omgeven met goede, toekomstgerichte aandacht. Dat is onze drive op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor maken we flinke stappen op het gebied van dierenwelzijn en circulaire productie. En zijn we in alle opzichten goed voor onze omgeving.

Plukon vervult een voortrekkersrol in de Europese pluimveesector op het gebied van dier- en mensgezondheid. In deze rol voelen we ons verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gezonde en verantwoorde producten.

  • Inspelen op de wensen van de consument en markt door het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten én een actieve rol in de pluimvleesketen.
  • In samenwerking met klanten het gehalte suiker, zout en vet in bewerkte kipproducten en maaltijd- en saladeproducten verminderen.
  • In samenwerking met klanten het aandeel duurzaam geproduceerde grondstoffen zoals vis in maaltijd- en saladeproducten verhogen.