Efficiënte productie en logistiek

Goed omgeven

Dier en mens omgeven met goede, toekomstgerichte aandacht. Dat is onze drive op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor maken we flinke stappen op het gebied van dierenwelzijn en circulaire productie. En zijn we in alle opzichten goed voor onze omgeving.

Efficiënter produceren betekent een vermindering van de milieudruk op bijvoorbeeld water en fossiele brandstoffen. Plukon streeft voortdurend naar productie- en vervoersefficiency in samenhang met dierenwelzijn en diergezondheid.

  • Verbetering van de energie-efficiency van productielocaties Plukon Food Group en meer gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
  • Verminderen van het watergebruik en verbeteren van het hergebruik van water door productielocaties.
  • Verminderen van de transportkilometers per kilogram levende dieren door een verdere optimalisatie van de logistiek.