Dierenwelzijn

Goed omgeven

Dier en mens omgeven met goede, toekomstgerichte aandacht. Dat is onze drive op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor maken we flinke stappen op het gebied van dierenwelzijn en circulaire productie. En zijn we in alle opzichten goed voor onze omgeving.

Plukon omarmt en stimuleert initiatieven op het gebied van dierenwelzijn. Logisch. De zorg voor goed voer, optimale huisvesting en transport zijn essentieel voor een optimale productie.
 

  • Samen met vleeskuikenhouders, brancheorganisaties en stakeholders werken aan innovatieve, diervriendelijke houderijconcepten.
  • Samen met (keten)partners participeren in wetenschappelijk en sectoronderzoek naar een diervriendelijke slacht, het verbeteren van dierenwelzijn in de stal en tijdens transport.
  • Stimuleren van vleeskuikenhouders om deel te nemen aan marktinitiatieven voor verbeterd dierenwelzijn, zoals de Goed Nest Kip (Nederland) en Initiative Tierwohl (Duitsland).