Grens 500.000 diervriendelijker gehouden kippen gepasseerd

Plukon food group heeft de productiegrens van een half miljoen kippen per week die op een diervriendelijkere wijze worden gehouden bereikt. Hiermee loopt Plukon voorop in de ontwikkeling van zowel biologische-, scharrel- als ook andere concepten waarbij langzaam groeiende kuikenrassen de basis vormen.

Met name de scharrelketen heeft in de afgelopen 6 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Met een aandeel van zo’n 70 % is Plukon marktleider in dit segment. Naast een sterke afzetgroei in Nederland vinden deze producten inmiddels ook hun weg in het buitenland.

De beloning met 1 ster door de Dierenbescherming heeft zeker aan dit succes bijgedragen. Om aan de 1 ster norm te kunnen voldoen hebben de 70 bij Plukon aangesloten pluimveehouders gezamenlijk ca. 10 miljoen Euro in overdekte uitloop geïnvesteerd.

Ondertussen is ook de groei van andere klant specifieke concepten (voorheen “Kip van Morgen”) op gang gekomen. Hierbij zien we dat de reguliere kip in het winkelschap langzaam vervangen wordt door rassen met een aanzienlijk lagere groeipotentie. Plukon verwacht in dit segment een versnelde uitrol in de komende twee jaar en wil ook hier een voortrekkersrol spelen.

Bescheidener van omvang, maar ook de 3 sterren Biologische kippen uit de eigen Plukon keten in de Belgische Ardennen laat een jaarlijkse groei zien. Kenmerkend voor deze bijzondere ketens is de hoge gezondheidsstatus. In de scharrelketen worden meer dan 99% van de dieren zonder gebruik van medicijnen grootgebracht.

Voor alle concepten is Plukon op zoek naar pluimveehouders die de overstap naar één van deze houderijsystemen willen maken.