Eigen laboratorium Plukon biedt belangrijke meerwaarde

Het eigen laboratorium van Plukon voert onder meer analyses uit naar antibioticaresistente bacteriën. Ieder jaar doen we ruim 300.000 analyses naar voornamelijk voedselveiligheid (bijvoorbeeld Salmonella-onderzoek).
Veel andere bedrijven in de voedselindustrie besteden het laboratorium uit. Bij Plukon zien we de meerwaarde van een eigen lab. De lijnen zijn kort en bij onregelmatigheden kan het lab snel reageren. Dankzij een geautomatiseerd rapportagesysteem zijn analyseresultaten vlug inzichtelijk.

Het lab werkt onder meer samen met Wageningen University & Research en is ook actief voor De KuikenaeR, broederijen, pluimveehouders en aanverwante industrieën.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw