Windstreek

Plukon loopt voorop op het gebied van duurzame productie. Als aanjager van vernieuwing in de keten zijn we actief betrokken bij duurzame ontwikkelingen, waaronder het Windstreek concept. Windstreek is een innovatief houderijconcept voor vleeskuikens, met een hoge mate van duurzaamheid en dierenwelzijn én een bijzondere vorm.

Windstreek is voortgekomen uit intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen binnen de sector. Er is met het Windstreek concept niet alleen rekening gehouden met dierenwelzijn, maar ook met milieu en gezondheid én met de landschappelijke inpassing van de stal.

Het is een flexibel systeem dat geschikt is voor het houden van reguliere vleeskuikens, Goed Nest Kip en scharrelvleeskuikens. Dit stelt de pluimveehouder in staat om in te spelen op veranderende vragen uit de markt.

Innovaties

Windstreek streeft naar maximaal dierenwelzijn, lage uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak, een zeer laag energieverbruik en een goede inpassing in het landschap. Dit heeft geleid tot verschillende innovaties:

null
Open voorkant

Dit geeft een buitengevoel voor de kuikens en biedt aan de consument inkijk in de stal.

null
Luchtventilatie

De gebogen dakvorm zorgt voor natuurlijke luchtventilatie.

null
Extra ruimte

In de vorm van zitstokken voor de kuikens.

null
De broedkap

Onder deze kap vinden jonge vleeskuikens beschutting in de eerste weken.

null
Ruimte om te scharrelen

Dankzij de stalinrichting biedt Windstreek extra ruimte om te scharrelen.

null
Een gezonde bodem

Het strooisel wordt regelmatig verwijderd via mestbanden of via een goot met vijzel.

Best Innovation Award

De internationale dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) heeft de Windstreekstal met de internationale Best Innovation Award beloond. Een duurzame innovatie van de bovenste plank, aldus de jury:

Een nieuw ontwerp voor de vleeskuikenhouderij waarin meerdere functies voor een beter welzijn (inclusief langzamer groeiende rassen, meer ruimte, een verscheidenheid van verrijkingen en natuurlijk licht) zijn verenigd. Er zijn sterke duurzaamheidselementen in het systeem meegenomen die ervoor zorgen dat er een uitstekende lucht en strooisel kwaliteit en lage CO2 uitstoot gerealiseerd worden.’

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw