Robert Nijkamp is tevreden over zijn Windstreekstal die hij begin oktober 2015 in gebruik nam. „De ventilatie bedien ik momenteel nog handmatig, maar ben ik nu samen met Sommen en Wageningen Universiteit aan het instellen zodat dit straks automatisch gaat”, vertelt Nijkamp. „Maar dat was ook voorzien aangezien ik de allereerste Windstreekstal ooit heb gebouwd.”

Nijkamp houdt in zijn nieuwe stal 26.000 Hubbard 757 scharrelvleeskuikens volgens het 1 ster beter leven concept van de dierenbescherming. In dit concept mag een pluimveehouder maximaal 12,5 dieren per vierkante meter houden. Pluimveeweb.nl publiceerde in november 2015 een fotoreportage van de nieuwe Windstreekstal, die natuurlijk geventileerd en energieneutraal is.

De vleeskuikenhouder uit het Overijsselse Raalte heeft nu de tweede ronde in zijn nieuwe stal zitten. „De kuikens zijn nu vijf weken uit en zien er goed uit.” De eerste ronde, die hij begin december afleverde, verliep ook voorspoedig. „Ik vind het nog te vroeg om met cijfers naar buiten te treden, maar de groei en voederconversie in de nieuwe stal kwamen tijdens de eerste ronde overeen met mijn andere twee stallen.”

Wennen

Wel moet hij wennen aan de stal. „Normaal gesproken is het stalklimaat goed als de kuikens mooi verdeeld in de stal zitten. Maar in de Windstreekstal zitten de kuikens de eerste dagen vrijwel allemaal onder de broedkappen.”

Deze broedkappen waaronder de eendagskuikens gelost worden beschikken over infraroodverwarmingspanelen en verlichting. Ook hangt er een voer– en drinklijn onder.

Broedkappen omhoog lieren

De eerste koppel liet Nijkamp de broedkappen de eerste dagen bijna op de grond staan zodat de jonge kuikens een beschutte plek hadden en het energieverbruik beperkt bleef. Maar tijdens de tweede koppel lierde hij de broedkappen tijdens zijn controleronde door de stal omhoog zodat hij een beter overzicht had.

„Als ik de broedkappen daarna weer omlaag lier, dan gaan vrijwel alle kuikens er weer onder zitten.
De warmte en beschutting onder de broedkappen stimuleren het nestgevoel onder een moederkip en dat komt ten goede aan het dierenwelzijn”, legt Nijkamp uit.

Tekst: Tom Schotman
Beeld: Tom Schotman

Menu