Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg door Plukon samengesteld. Plukon aanvaardt echter geen aansprakelijkheid t.a.v. eventuele onjuistheden in de website. Plukon is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of verwijzingen.

“Plukon behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van deze website aan te passen zonder kennisgeving/waarschuwing vooraf.”

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze website is wegens inbreuk op intellectuele rechten niet toegestaan. Vermenigvuldigen van (delen van) de content van deze website is enkel toegestaan indien Plukon Food Group BV daarvoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw