Plukon neemt met 100 pluimveehouders deel aan Initiative Tierwohl

In 2015 is in Duitsland het Initiative Tierwohl gestart, een programma dat is geïnitieerd door de retail in samenwerking met slachterijen en vleesverwerkers. Het doel is gezamenlijk dierwelzijn te verbeteren door samenwerking in de hele productieketen. Het Initiative Tierwohl-programma wordt gefinancierd door een groot aantal Duitse supermarktketens. 

Per verkocht kipproduct wordt een bedrag afgestaan aan het initiatief. Vanuit dit budget wordt vervolgens een premie aan de deelnemende pluimveehouders uitgekeerd. Pluimveehouders worden zo beloond voor het nemen van extra dierenwelzijnsmaatregelen.

De voorwaarden voor Initiative Tierwohl zijn o.a. QS-certificering van het bedrijf, extra afleidingsmaterialen in de stal, een lagere bezetting (< 35 kg/m²), extra welzijnsmaatregelen rondom uitladen, extra maatregelen ter bevordering van voetzoolgezondheid en een jaarlijkse bijscholing voor pluimveehouders. Deelnemende bedrijven worden na de toelatingsaudit jaarlijks gecontroleerd door Initiative Tierwohl.

Zowel bedrijven binnen als buiten Duitsland kunnen deelnemen. Voor binnen- en buitenland is een apart budget. Op dit moment nemen 72 bij Plukon aangesloten Duitse vleeskuikenhouders deel, zowel reguliere als een aantal Goed Nest Kip-bedrijven. Daarnaast nemen 58 Nederlandse bedrijven deel aan Initiative Tierwohl, allen scharrelpluimveehouders. Deelname is niet slachterijgebonden,
wel moet een slachterij voor het programma toegelaten zijn. De slachterij is, naast de pluimveehouder, verantwoordelijk voor het doorgeven van het aangevoerd gewicht dat in aanmerking komt voor de premie.

Menu