Cao akkoord Plukon en CNV niet voldoende voor FNV

Wezep, 23-9-2016 – Plukon Food Group heeft reeds begin juli het cao akkoord met de vakbond CNV getekend. Belangrijkste resultaat uit de onderhandelingen is de salarisverhoging van 3,75% voor de looptijd van 2 jaar.
Naast de salarisverhoging zijn er onder andere afspraken gemaakt over het aannemen van 40 uitzendkrachten, het begeleiden van vijf tot zeven nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking en de reparatie van het 3e jaar werkeloosheidswet (WW).

Na een jaar van onderhandelingen is het niet tot een overeenstemming met vakbond FNV gekomen. Naar de mening van Plukon ligt er een mooi akkoord en betreurt zij dat de FNV met acties dreigt. Plukon verwacht overigens niet dat er veel steun voor acties komt. Net als de CNV hebben veel medewerkers aangegeven tevreden te zijn met de nieuwe afspraken.

Plukon constateert dat FNV met name op het onderwerp leeftijdsdagen nog verschilpunten heeft. Hierbij zijn de rechten op deze dagen opgeschoven met twee jaar, evenredig aan de opschuiven van de AOW leeftijd, en zijn de reeds opgebouwde dagen ontzien.

Een tweede geschilpunt is de looneis waarbij Plukon zelfs bovengemiddeld is overeengekomen met vakbond CNV. Het landelijk gemiddelde van reeds afgesloten cao’s is 1.5% in 2016 waarbij de voedingsindustrie gemiddeld 1.7% voor één jaar heeft afgesloten.

Plukon heeft altijd een sociaal beleid gevoerd richting haar werknemers en wil dit ook blijven voortzetten. Plukon hoopt dat het FNV alsnog akkoord gaat met de huidige overeenkomst.

Achtergrond
De Plukon Food Group heeft een omzet van circa 1,4 miljard euro, meer dan 4.000 medewerkers, 13 productielocaties en verwerkt circa 7 miljoen kippen per week.